Sportovní hry mateřských škol Plzeň, finále 15. 5. 2018

Sportovní hry mateřských škol

Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří.
O projektu

Podívejte se na představení projektu Sportovních her mateřských škol

Foto

Podívejte se na fotogalerie ze Sportovních her MŠ v Plzni.

Kvalifikace

Časový harmonogram a podrobnější informace o kvalifikacích.

Finále

Finále SHMŠ proběhne v 15. 5. 2018 na Atletickém stadionu města Plzně.

Proč Sportovní hry mateřských škol

Pohyb je součástí zdravého životního stylu

Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Jejich cílem je formou hravé soutěže motivovat děti před vstupem do ZŠ k pravidelnému pohybu, sportu, a přispět tak k podchycení potenciálních sportovních talentů. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) nepřímo navazují na zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí (Pohyb 1P).

  • Nadváha a obezita

    Cca 30 % dětí v ČR je postiženo nadváhou nebo obezitou

  • Celý život s nadváhou?

    Dvě třetiny z nich se nadváhy nezbaví ani v dospělosti.

  • Pohybové dovednosti

    Téměř 60 % předškoláků má rezervy v úrovni pohybových dovedností.

Držíme palce nejmladším sportovcům

Eva Herinková
Eva Herinková
náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí
Aby se nám předškoláci neposadili k počítačům, je třeba je včas podnítit a přitáhnout zábavnou formou ke sportu. Právě k tomu slouží naše sportovní hry mateřských škol.
Petr Chvojka
Petr Chvojka
člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, místopředseda Správní rady Nadace sportující mládeže
Unikátnost projektu spatřuji v tom, že v rámci jednoho dne umožníme dětem den plný sportu, kdy se nenásilnou formou seznámí s různými druhy sportovních aktivit a zároveň si mezi sebou zasoutěží.
Přemysl Švarc
Přemysl Švarc
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Plzně, člen Správní rady Nadace sportující mládeže
Sportovní hry mateřských škol jsou zaměřeny na rozpohybování dětí a podpoření jejich soutěžního ducha. Pokud nenastartujeme u těchto dětí chuť sportovat, tak bohužel tendenci k lenivému stylu života nikdy nevymýtíme.
František Berka
František Berka
předseda Správní rady Nadace sportující mládeže
Sportovní hry mateřských škol umožňují zažít předškolákům svou přímou účastí atmosféru sportovní soutěže určené jen pro ně. Cílem je motivace k pravidelným pohybovým aktivitám a k účasti na dalších sportovních akcích.

Z ohlasů na akci