Sportovní hry mateřských škol Plzeň 2020

Sportovní hry mateřských škol

Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří.
O projektu

Podívejte se na představení projektu Sportovních her mateřských škol

Foto

Podívejte se na fotogalerie ze Sportovních her MŠ v Plzni.

Kvalifikace

Časový harmonogram a podrobnější informace o kvalifikacích.

Finále

Finále SHMŠ se z důvodu pandemie Covid-19 uskuteční v uzpůsobené formě.

Proč Sportovní hry mateřských škol

Pohyb je součástí zdravého životního stylu

Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Jejich cílem je formou hravé soutěže motivovat děti před vstupem do ZŠ k pravidelnému pohybu, sportu, a přispět tak k podchycení potenciálních sportovních talentů. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) nepřímo navazují na zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí (Pohyb 1P).

  • Nadváha a obezita

    Cca 30 % dětí v ČR je postiženo nadváhou nebo obezitou

  • Celý život s nadváhou?

    Dvě třetiny z nich se nadváhy nezbaví ani v dospělosti.

  • Pohybové dovednosti

    Téměř 60 % předškoláků má rezervy v úrovni pohybových dovedností.

Držíme palce nejmladším sportovcům

Roman Zarzycký
Roman Zarzycký
první náměstek primátora města Plzně
Sportovní klání dětí předškolního věku je ideální možností nenásilnou formou vyzkoušet více sportovních aktivit a vyvolat v dětech soutěživost a radost.
Lucie Kantorová
Lucie Kantorová
členka Rady města Plzně pro oblast školství
Jsem velmi ráda, že naši předškoláci mají možnost účastnit se sportovních her. Pro většinu žáků jsou to první velké závody, kde mohou ukázat, jak sportovně zdatní jsou. Hry staví na přirozeném pohybu, který je pro děti v tomto věku klíčový. Oceňuji tedy snahu přivést děti k radosti z pohybu právě v dnešním světě digitálních technologií.
Přemysl Švarc
Přemysl Švarc
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Plzně, člen Správní rady Nadace sportující mládeže
Sportovní hry mateřských škol jsou zaměřeny na rozpohybování dětí a podpoření jejich soutěžního ducha. Pokud nenastartujeme u těchto dětí chuť sportovat, tak bohužel tendenci k lenivému stylu života nikdy nevymýtíme.
František Berka
František Berka
předseda Správní rady Nadace sportující mládeže
Sportovní hry mateřských škol umožňují zažít předškolákům svou přímou účastí atmosféru sportovní soutěže určené jen pro ně. Cílem je motivace k pravidelným pohybovým aktivitám a k účasti na dalších sportovních akcích.

Z ohlasů na akci