2.1.2018

Pro MŠ

Sportovní hry mateřských škol 2019

Ve spolupráci s městem Plzeň nabízí Nadace sportující mládeže a Pohyb a zdraví, o.p.s. předškolním dětem z plzeňských MŠ možnost zúčastnit se akce Sportovní hry mateřských škol. V roce 2019 je tato sportovní událost rozdělena na kvalifikace, které proběhnou od 11. do 19. 2. 2019 a finále, které se uskuteční v průběhu května 2019.

Registrace pro SHMŠ 2019

Registrace pro kvalifikační kola prostřednictvím registračního formuláře (dle vypsaných termínů pro jednotlivé obvody) byla ukončena.

Kritéria účasti

 • kvalifikační kola podle Městských obvodů (MO1, MO2, MO3, MO4)
 • malé obvody postup přímo do finále
 • průběh v tělocvičně / hale na území daného obvodu, akce bude trvat cca 1,5h
 • MŠ si mohou vybrat přesný čas účasti (online přihlášení)
 • možnost přihlášení celku ve velikosti od 15 do 30 předškoláků z dané MŠ (doporučení podle tříd)
 • 4 individuální soutěže + řízená rozcvička
 • všechny účastnící se děti dostanou drobný dárek

Finále květen 2019

 • finále – malé MO + 1. – 4. místo z kvalifikace v každém obvodě
 • celkem max. 24 MŠ
 • individuální disciplíny + týmová štafeta + vytrvalostní běh
 • hrazená doprava autobusy
 • dárky v hodnotě minimálně 40 000 Kč

Kvalifikační klíč

 • možná účast všech předškoláků z dané MŠ
 • součet časů / vzdáleností 5ti nejlepších předškoláků v každé disciplíně z každé MŠ – bodové hodnocení 1. místo 1 bod, 2. místo 2 body, atd.
 • pořadí MŠ dle součtu bodů ze všech disciplín (nejlepší MŠ bude s nejnižším počtem bodů)
 • kvalifikované MŠ dostanou pozvání na finále, z každého MO bude 1 MŠ jako náhradník

Soutěžní stanoviště

 • Kvalifikace: hod do dálky, běh 4×6 metrů (člunkový), skok z místa odrazem snožmo, přeskakování a podlézání překážky.
 • Finále: běžecká štafeta družstev MŠ, dobrovolný běh na 400m (i nesoutěžící)

Podrobně viz níže v sekci Přílohy ke stažení.

Pokyny pro kvalifikaci

1) příchod 10 minut před přihlášeným termínem
2) zaregistrování třídního celku, nahlášení chybějících dětí, odevzdání souhlasů rodičů
3) rozcvička s lektorem (Aktivity centrum Krašovská) cca 5 minut
4) absolvování jednotlivých disciplín (2 pokusy) cca 70 – 80 minut dle počtu dětí
5) předání drobných dárků, poděkování

 • Občerstvení při kvalifikaci: k dispozici balená voda (neperlivá, jemně perlivá).
 • Odborné zajištění: Atletičtí trenéři a rozhodčí, zdravotník (ošetření případných úrazů).

Přílohy ke stažení