Pro MŠ

Sportovní hry mateřských škol 2024

Ve spolupráci s městem Plzeň nabízí Nadace sportující mládeže předškolním dětem z plzeňských MŠ možnost zúčastnit se akce Sportovní hry mateřských škol. O konkrétním postupu a organizaci akce budou MŠ informovány průběžně e-mailem.

Rezervace termínu

Podrobný harmonogram:

 • leden 2024 rozeslání informací jednotlivým MŠ (datum, místo, harmonogram, pravidla)
 • od 5. 2. 2024 do 20. 2. 2024 přihlášky jednotlivých tříd z MŠ online
 • 11. – 20. března 2024 kvalifikační kola SHMŠ v obvodech MO1 – MO4
 • 2. polovina března 2024 vyhodnocení, rozeslání výsledků, kvalifikované MŠ potvrzení účasti ve finále
 • duben 2024 kontaktování MŠ z ostatních obvodů včetně přihlášení
 • duben 2024 přípravy doprava, dárky, harmonogram, distribuce triček kvalifikovaným MŠ
 • květen 2024 rozeslání instrukcí, harmonogramu dopravy, tisková konference
 • 6. června 2024 finále Sportovních her MŠ – atletický stadion města Plzně
 • 2. polovina června 2024 vyhodnocení výsledků, distribuce do MŠ

1) Kritéria účasti:

 • kvalifikační kola podle Městských obvodů (MO1, MO2, MO3 – 2 lokality podle sídla, MO4 jedna lokalita)
 • ostatní obvody postup přímo do finále
 • průběh v tělocvičně / hale na území daného obvodu, akce bude trvat cca 1,5h – MŠ si mohou vybrat přesný
  čas účasti (online přihlášení)
 • možnost přihlášení celku ve velikosti od 10 do 25 předškoláků z dané MŠ (doporučení podle tříd, možno
  přihlásit více skupin samostatně při kapacitě vyšší než 25 osob)
 • 4 individuální soutěže + řízená rozcvička – všechny účastnící se děti dostanou drobný dárek

2) Finále červen 2024

 • finále – Městské obvody Plzeň 5 až Plzeň 10 + kvalifikovaní z obvodů Plzeň 1 až Plzeň 4
 • celkem maximálně 24 MŠ
 • individuální disciplíny + týmová štafeta + vytrvalostní běh
 • hrazená doprava autobusy (pro celky o velikosti do 24 osob + doprovod, nad tento rámec možno řešit
  individuálně)

3) Kvalifikační klíč do finále:

 • možná účast všech předškoláků z dané MŠ
 • součet časů / vzdáleností 5 nejlepších předškoláků v každé disciplíně z každé MŠ
 • bodové hodnocení 1. místo 1 bod, 2. místo 2 body, atd.
 • pořadí MŠ dle součtu bodů ze všech disciplín (nejlepší MŠ bude s nejnižším počtem bodů)
 • kvalifikované MŠ dostanou pozvání na finále, z každého MO bude 1 MŠ jako náhradník
 • podle počtu přihlášených MŠ z každého obvodu postoupí 3 až 5 nejlepších MŠ

4) Soutěžní stanoviště:

Kvalifikace: hod do dálky, běh 4×6 metrů (člunkový), skok z místa, odrazem snožmo, přeskakování a podlézání překážky.
Finále: běžecká štafeta družstev MŠ, dobrovolný běh na 400m (i nesoutěžící)

Pokyny pro akci

1) příchod examinátorů SHMŠ 30 minut před přihlášeným termínem
2) příprava stanovišť, odevzdání souhlasů rodičů
3) rozcvička s lektorem cca 5 minut
4) absolvování jednotlivých disciplín cca od 9:00hod do 12:00 hod.
5) předání drobných dárků, vyhodnocení, poděkování

Pokyny pro kvalifikaci

 1. příchod 10 minut před přihlášeným termínem
 2. zaregistrování třídního celku, nahlášení chybějících dětí, odevzdání souhlasů rodičů
 3. rozcvička s lektorem cca 5 minut
 4. absolvování jednotlivých disciplín (2 pokusy) cca 70 – 80 minut dle počtu dětí
 5. předání drobných dárků, poděkování
  – Občerstvení při kvalifikaci: k dispozici balená voda (neperlivá, jemně perlivá)
  – Odborné zajištění: Atletičtí trenéři a rozhodčí, zdravotník (ošetření případných úrazů)

Přílohy ke stažení