2.1.2018

Pro MŠ

Sportovní hry mateřských škol 2020

Ve spolupráci s městem Plzeň nabízí Nadace sportující mládeže a Pohyb a zdraví, o.p.s. předškolním dětem z plzeňských MŠ možnost zúčastnit se akce Sportovní hry mateřských škol. V roce 2020 je tato sportovní událost rozdělena na kvalifikace, které proběhnou od 3. do 11. 2. 2020 a finále, které se uskuteční v průběhu 12. května 2020.

Registrace pro SHMŠ 2020

Registrace pro kvalifikační kola prostřednictvím registračního formuláře (dle vypsaných termínů pro jednotlivé obvody) byla ukončena.

Kritéria účasti

 • kvalifikační kola podle Městských obvodů (MO1, MO2, MO3 – 2 lokality podle sídla, MO4)
 • malé obvody postup přímo do finále – průběh v tělocvičně / hale na území daného obvodu, akce bude trvat cca 1,5h – MŠ si mohou vybrat přesný čas účasti (online přihlášení)
 • možnost přihlášení celku v počtu od 15 do 30 předškoláků z dané MŠ (doporučení podle tříd)
 • 4 individuální soutěže + řízená rozcvička – všechny účastnící se děti dostanou drobný dárek

Finále květen 2020

 • finále – Městské obvody Plzeň 5 až Plzeň 10 + kvalifikovaní z obvodů Plzeň 1 až Plzeň 4
 • celkem max. 24 MŠ
 • individuální disciplíny + týmová štafeta + vytrvalostní běh
 • hrazená doprava autobusy
 • dárky v hodnotě minimálně 100 000 Kč

Kvalifikační klíč do finále

 • možná účast všech předškoláků z dané MŠ
 • součet časů / vzdáleností 5 nejlepších předškoláků v každé disciplíně z každé MŠ
 • bodové hodnocení 1. místo 1 bod, 2. místo 2 body, atd.
 • pořadí MŠ dle součtu bodů ze všech disciplín (nejlepší MŠ bude s nejnižším počtem bodů)
 • kvalifikované MŠ dostanou pozvání na finále, z každého MO bude 1 MŠ jako náhradník
 • podle počtu přihlášených MŠ z každého obvodu postoupí 3 až 5 nejlepších MŠ

Soutěžní stanoviště

 • Kvalifikace: hod do dálky, běh 4×6 metrů (člunkový), skok z místa
  odrazem snožmo, přeskakování a podlézání překážky.
 • Finále: běžecká štafeta družstev MŠ, dobrovolný běh na 400m (i nesoutěžící)

Podrobně viz níže v sekci Přílohy ke stažení.

Pokyny pro kvalifikaci

1) příchod 10 minut před přihlášeným termínem
2) zaregistrování třídního celku, nahlášení chybějících dětí, odevzdání souhlasů rodičů
3) rozcvička s lektorem (Aktivity Centrum Krašovská Plzeň) cca 5 minut
4) absolvování jednotlivých disciplín (2 pokusy) cca 70 – 80 minut dle počtu dětí
5) předání drobných dárků, poděkování

 • Občerstvení při kvalifikaci: k dispozici balená voda (neperlivá, jemně perlivá)
 • Odborné zajištění: Atletičtí trenéři a rozhodčí, zdravotník (ošetření případných úrazů)

Přílohy ke stažení