O projektu

Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P jsou největší akcí pro děti předškolního věku v Plzni.

Cílem SHMŠ je zábavnou a hravou formou přivést děti k zájmu o pravidelný pohyb a sport. Zároveň mohou přispět k podchycení možných sportovních talentů. Spolu s projektem Pohyb 1P napomáhají k častějšímu zařazení pohybových aktivit do náplně času dětí v mateřských školkách.

Motto:

Pojďme si společně zahrát a zasportovat.
Běhat co nejrychleji a vydržet běžet co nejdéle.
Hodit míček a skočit co nejdál.
Být obratný, spolupracovat a radovat se s kamarády.
Už jsme velcí, půjdeme do školy a víme, že každá hra i sport mají svoje pravidla.
A každý sportovec se chce zlepšovat.
Po celou dobu nás bude provázet jako maskot ŽABÁK.