Finále

FINÁLE SHMŠ se uskuteční 6. 6. 2024 na Atletickém stadionu města Plzně, Vejprnická 36, Plzeň.

Důležité informace

  • finále – Městské obvody Plzeň 5 až Plzeň 10 + kvalifikovaní z obvodů Plzeň 1 až Plzeň 4
  • celkem maximálně 24 MŠ
  • individuální disciplíny + týmová štafeta + vytrvalostní běh
  • hrazená doprava autobusy (pro celky o velikosti do 25 osob + doprovod, nad tento rámec je nutno řešit individuálně)

Výsledky

  • Výsledky finále SHMŠ 2024 budou zveřejněny po uskutečnění akce