Finále SHMŠ 2023 určilo vítěze letošního ročníku

Osmý ročník největší plzeňské akce pro předškolní děti – Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) – vyvrcholil finálovým kláním na Atletickém stadionu města Plzně ve Skvrňanech.

Za ideálního počasí sportovalo téměř 500 dětí ze 23 mateřských škol (kvalifikované školky z obvodů Plzeň 1 až Plzeň 4 a mateřské školy z Černic, Křimic, Lhoty, Radčic a Malesic), přičemž 6 dětí z každé školky – 3 kluci a 3 děvčata – soutěžilo v hodnocených disciplinách, ostatní se vyřádily v pestrém doprovodném programu a běhu na 400 metrů.

Akci přihlížela celá řada významných osobností v čele s primátorem města Plzně Romanem Zarzyckým, náměstkyní primátora Lucií Kantorovou, radním pro oblast sportu Tomášem Morávkem, přítomni byli i představitelé jednotlivých plzeňských obvodů, ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková a také olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle.

„Zúčastnila jsem se velkého finále na atletickém stadionu a mám radost, že se všechny děti nesmírně snažily a užily si nejen soutěžní ale i nesoutěžní disciplíny. Stejně tak si vážím účasti olympijského vítěze Romana Šebrleho, který se aktivně zapojil a povzbuzoval děti na všech disciplínách. Věřím, že pro děti to byla skvělá motivace sportovat i nadále,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Kantorová.

Všechny děti obdržely drobné dárky, soutěžící týmy si pak odnesly hodnotné věcné ceny. Po sečtení všech výsledků v jednotlivých disciplinách byly oceněny nejlepší individuální výkony:

Hod do dálky

Dominik Průcha, 5. MŠ 15,9 m
Karolína Maxová, 54. MŠ 9,9 m

Člunkový běh 4x6m

František Neumeier, MŠ Lhota 8,70 s
Emma Vyhnánková, 37. MŠ 9,76 s

Skok z místa snožmo:

Libor Palisa, 63. MŠ 160 cm
Emma Vyhnánková, 37. MŠ 165 cm

Přeskakování a podlézání překážky:

Daniel Volín, 60. MŠ 13,7 s
Anna Kasalová, 37. MŠ 11,7 s
Emma Vyhnánková, 37. MŠ 11,7 s

Absolutní pořadí školek:

1. 63. MŠ 870 bodů
2. 5. MŠ 1151
3. 57. MŠ 1174

Zvláštní cenu primátora města Plzně za nejlépe vyzdobená týmová trička obdržela 56. mateřská škola.

„S dětmi jsem strávil na finále sportovních her celé dopoledne. Bavilo mě sledovat hezké sportovní výkony i nadšení v očích dětí, když soutěžily v jednotlivých disciplínách. Doufám, že si děti odnesly radost z dárků, skvělý zážitek v kruhu svých spolužáků i učitelek, ale i zájem o pokračování ve sportu,“ shrnul Sportovní hry mateřských škol radní pro sport Tomáš Morávek.