Sportovní hry mateřských škol 2021 se uskuteční v uzpůsobené podobě

Sportovních hry mateřských škol se uskuteční i v roce 2021. Vzhledem k aktuální situaci spojené s pandemií Covid -19 však budou muset proběhnout v uzpůsobené podobě. Akce probíhající ve spolpráci města Plzně, Nadace sportující mládeže a Poyb a zdraví, o.p.s. proběhne nesoutěžní formou. Samozřejmostí jsou přísná bezpečnostní pravidla a striktní dodržování nařízení spojených s předcházením šíření nemoci Covid-19.

Rezervace termínu

Uzpůsobená podoba SHMŠ:

  • předpokládané datum pořádání 17. – 31. 5., 1. – 11. 6. (dle vlastního výběru MŠ)
  • místo pořádání – venkovní dopoledne v každé MŠ (v případě špatného počasí náhradní termín)
  • možnost absolvování každého dítěte 4 disciplín (s preferencí předškolních děti)
  • doplňková aktivita pro všechny děti např. pohyb s míčem, švihadlo
  • rozcvička pro všechny s maskotem
  • drobný dárek pro každé dítě a k tomu pití
  • zajištění hygienických podmínek při sportování

Podrobný harmonogram:

  • duben 2021 rozeslání informací jednotlivým MŠ (datum, místo, harmonogram, pravidla)
  • do 23. dubna potvrzení účasti MŠ – shms@nsm.cz
  • duben / květen zapsání vybraných termínů MŠ do online rezervace

Pokyny pro akci

1) příchod examinátorů SHMŠ 30 minut před přihlášeným termínem
2) příprava stanovišť, odevzdání souhlasů rodičů
3) rozcvička s lektorem cca 5 minut
4) absolvování jednotlivých disciplín cca od 9:00hod do 12:00 hod.
5) předání drobných dárků, poděkování