Sportovní hry mateřských škol budou i v roce 2022

Ani v letošním roce plzeňské předškolní děti nepřijdou o oblíbené Sportovní hry mateřských škol. Stejně jako v loňském roce bude ale potřeba uzpůsobit jejich podobu aktuální situaci spojené s pandemií Covid -19

Formát akce bude podobný jako v roce 2021. Místo kvalifikací a velkého finále si školky budou moci zarezervovat termín a tým SHMŠ přijde za dětmi přímo do mateřské školy, kde si děti budou moci vyzkoušet všechny tradiční disciplíny. K dispozici bude i doprovodný program.

Vše proběhne za dodržení všech aktuálně platných bezpečnostních pravidel.

Uzpůsobená podoba SHMŠ:

 • předpokládané datum pořádání 1.5. – 31. 5., 1. – 3. 6. (dle vlastního výběru MŠ)
 • místo pořádání – venkovní dopoledne v každé MŠ (v případě špatného počasí náhradní termín či vnitřní prostory MŠ)
 • možnost absolvování každého dítěte 4 disciplín (s preferencí předškolních děti)
 • doplňková aktivita pro všechny děti např. pohyb s míčem, švihadlo
 • vážení a měření dětí
 • rozcvička pro všechny s maskotem
 • drobný dárek pro každé dítě a k tomu pití
 • zajištění hygienických podmínek při sportování dle platných vládních opatření

Podrobný harmonogram:

 • Leden – rozeslání informací jednotlivým MŠ (datum, místo, harmonogram, pravidla).
 • Únor – březen online přihlášky MŠ včetně kontaktů a počtu dětí / skupin.
 • Do 31. března potvrzení účasti MŠ – shms@nsm.cz.
 • Květen – červen realizace akce

Pokyny pro akci

1) příchod examinátorů SHMŠ 30 minut před přihlášeným termínem
2) příprava stanovišť, odevzdání souhlasů rodičů
3) rozcvička s lektorem cca 5 minut
4) absolvování jednotlivých disciplín cca od 9:00hod do 12:00 hod.
5) předání drobných dárků, vyhodnocení, poděkování