Sportovní hry mateřských škol nadchly plzeňské děti

Téměř 500 dětí z 24 plzeňských mateřských škol se zúčastnilo dnešního finále Sportovních her mateřských škol (SHMŠ). Startovaly nejúspěšnější mateřské školy z únorových kvalifikací ze čtyř hlavních plzeňských obvodů a školky z Křimic, Lhoty a Radčic a Malesic.

Soutěžilo se v následujících disciplínách: skok daleký z místa, hod míčkem z místa, člunkový běh 4×6 metrů, podlézání a přeskakování překážky a závěrečná štafeta. Pro nesoutěžící děti byla navíc připravena řada doprovodných akcí včetně obří skluzavky nebo skákacího hradu. Děti si mohly také zatancovat nebo vyzkoušet cvičení z projektu Pohyb 1P, se kterým děti v mateřských školách navštěvuje populární maskot v podobě žabáka.

„Těší mě, že zásluhou paní náměstkyně Herinkové a radního Chvojky se podařilo realizovat tenhle vylepšený formát her, kterého se tak mohly zúčastnit prakticky všechny plzeňské mateřské školy,“ pochvaloval si letošní systém s kvalifikacemi Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu MMP. Projekt Nadace sportující mládeže uspořádalo město Plzeň, které je zřizovatelem nadace, ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pohyb a zdraví.

Finále na Městském atletickém stadionu ve Skvrňanech sledovala řada osobností, např. náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Ivana Bartošová, náměstkyně primátora města Plzně Eva Herinková, radní pro podporu sportu a podnikání Petr Chvojka, vedoucí odboru školství MMP Dagmar Škubalová, starostové Radčic a Křimic Zdeněk Jílek a Vít Mojžíš, předseda správní rady Nadace sportující mládeže František Berka.

„Je velmi příjemné, že město Plzeň podpořilo projekt takovou částkou, že hodnotné ceny neobdržely jen nejlepší týmy, ale všechny zúčastněné děti,” dodal Přemysl Švarc.

Více fotografií z akce naleznete na Facebooku Nadace sportující mládeže.

Výsledky finále SHMŠ 2018:

1. místo: 5. MŠ
2. místo: 63. MŠ
3. místo: 7. MŠ
4. místo: 54. MŠ
5. místo: MŠ Křimice
6. místo: 27. MŠ

Jednotlivé discipliny:

Hod do dálky:

Markéta Žornová, 5. MŠ
Oliver Mann, 91. MŠ

Člunkový běh:

Daniela Bello, 63. MŠ
Matyáš Havala, 5. MŠ

Skok z místa:

Daniela Bello, 63. MŠ
Matyáš Havala, 5. MŠ

Překážka:

Sofie Kepková, 87. MŠ
Oliver Mann 91. MŠ