Sportovní hry mateřských škol odstartují kvalifikační kola

Přípravy třetího ročníku Sportovních her mateřských škol jsou v plném proudu. O akci je mezi školkami velký zájem a proto od letošního ročníku organizátoři, kterými je město Plzeň ve spolupráci s Pohyb a zdraví, o.p.s. a Nadací sportující mládeže, přistoupili k rozšíření projektu o kvalifikační kola.

Ta se v jednotlivých obvodech uskuteční v první polovině února. Finále proběhne v květnu na Atletickém stadionu města Plzně.

„Sportovní hry umožní dětem poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Projekt navazuje na zjišťování pohybových dovedností předškoláků s názvem Pohyb 1P,“ uvedl plzeňský radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka.

“Sportovní hry mateřských škol spolu se zjišťováním pohybových dovedností Pohyb 1P jsou natolik unikátním projektem, že jsou zpracovávány a vyhodnocovány ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni,” doplnil předseda správní rady Nadace sportující mládeže František Berka.