Sportovní hry mateřských škol rozpohybovaly děti po návratu do MŠ

Od 17. května do 18. června probíhaly v Plzni Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ). Již 6. ročník mimořádně oblíbené akce se uskutečnil v 46 mateřských školách a zapojilo se do něj téměř 3400 dětí.

Zájmem pořadatelů, kterými jsou město Plzeň, Nadace sportující mládeže a Pohyb a zdraví, o.p.s., bylo přinést dětem pohybové aktivity po dlouhé době lockdownů a zavřených škol. A to se podařilo měrou vrchovatou. Pro děti byly k vyzkoušení připravené tradiční disciplíny SHMŠ jako je hod do dálky, běh kolem met, skok z místa nebo přeskakování a podlézání překážky. S nadšením si také zacvičily společně s maskotem v podobě žabáka.

„Město Plzeň uskutečnilo v uplynulém měsíci 46 sportovních akcí v jednotlivých mateřských školách. Jedná se z mého pohledu o zásadní akci na rozpohybování dětí po zvláštním pandemickém období. O to víc mne těší, že byly pokořeny celkem dvanáctkrát jednotlivé rekordy a všem předškolákům, kterým se toto podařilo, patří obdiv. Jako otec dbám na pravidelný pohyb svých dětí, který je klíčový pro budoucí zdravý život. Pevně věřím, že Sportovní hry mateřských škol přidají do této mozaiky i zájem o pohyb od samotných dětí,“ uvedl 1. náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

Rekordy se dětem podařilo překonat ve všech disciplínách. Nejčastěji, celkem pětkrát, to bylo v hodu do dálky. Můžeme proto doufat, že v Plzni vyrůstá další silná generace, která jednou naváže třeba na aktuální mistrovský titul házenkářů Talentu Plzeň.

Sportovní hry MŠ se uskutečnily v uzpůsobeném formátu vycházejícím z platných epidemiologických pravidel. Místo velkého finále na Atletickém stadionu města Plzně proběhly sportovní dopoledne nesoutěžní formou přímo v jednotlivých mateřských školách. Kromě předškoláků, kterým je projekt prioritně určen, dostaly možnost zasportovat si i další děti, takže pořadatelé nakonec evidovali téměř 3400 přihlášených dětí.

„Jsem ráda, že se letošní SHMŠ uskutečnily, i když stále v omezenějším režimu. Jako učitelka tělocviku oceňuji, že děti měly možnost vyzkoušet si různé sportovní disciplíny. Navštívila jsem 44. MŠ, kde mi předškoláci udělali radost nejen tím, jak se snažili, ale i tím, že téměř všichni dělají pravidelně nějaký sport. Popovídala jsem si s baletkami, tenistkami, hokejisty nebo cyklisty a doufám, že jim jejich nadšení vydrží,“ uvedla radní pro oblast školství města Plzně Lucie Kantorová.

V rámci doprovodného programu pak děti otestovaly svoje dovednosti s míčem a se švihadlem. To zároveň předznamenává nový projekt Předškoláci v pohybu, který připravila Nadace sportující mládeže a město Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Jde o reakci na situaci způsobenou pandemií covid-19, kdy dětem chybí pravidelný pohyb. Pro každého z předškoláků, kteří budou nastupovat do mateřských škol po prázdninách, projekt zajistí sportovní vybavení v podobě míče a švihadlo. Rodičům i pracovnicím MŠ pak budou on-line formou poskytnout návody na různá cvičení, která s dětmi mohou provádět. Na to zároveň naváže proškolení pracovnic v MŠ.