Sportovních her mateřských škol 2017 se účastnilo na 500 dětí

Více než 500 dětí z 25 plzeňských mateřských škol se účastnilo 2. ročníku Sportovních her mateřských škol na Městském atletickém stadionu na Skvrňanech.

Šestičlenná družstva (tři dívky a tři kluci) dětí předškolního věku se utkala ve čtyřech individuálních disciplinách (skok daleký z místa, hod míčkem z místa, člunkový běh 4×6 metrů, podlézání a přeskakování překážky) a týmové štafetě. Nesoutěžící děti, které povzbuzovaly své týmy, měly možnost prožít dopoledne na 11 různých stanovištích relax zóny nebo si zaběhnout na čas 400 metrů.

Sportovní hry mateřských škol za krásného slunného počasí zahájili radní pro sport Petr Chvojka spolu s manažerem akce, reprezentantem v triatlonu Přemyslem Švarcem.

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové, náměstkyně primátora města Plzně Evy Herinkové, předsedy správní rady Nadace sportující mládeže Františka Berky, starosty MO Plzeň 4 Michala Chalupného, starosty Plzně Křimic Víta Mojžíše a dalších hostí.

Sportovní hry mateřských škol navazují na další projekt Nadace sportující mládeže pro předškolní děti s názvem Pohyb 1P. Akci uspořádalo město Plzeň, realizací byla pověřena obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví. Na organizaci SHMŠ se podílelo více než 70 spolupracovníků a brigádníků.