V plzeňských školkách sportovalo více než 3 000 dětí!

Minulý týden skončily letošní sportovní hry mateřských škol (SHMŠ). Největší plzeňská akce pro předškolní děti se konala už posedmé, letos ovšem stejně jako loni kvůli pandemii covid-19 jen jako nesoutěžní ročník. Každá z přihlášených plzeňských školek pořádala SHMŠ ve vlastních venkovních prostorech.

Během pěti týdnů si tradiční čtyři individuální discipliny (hod do dálky, člunkový běh 4x6m, skok z místa snožmo, přeskakování a podlézání překážky) vyzkoušelo více než 3 000 předškolních dětí. „Díky projektu sportovních her jsme rozpohybovali za uplynulých 35 dní celkem 3 305 dětí z celkem 49 plzeňských mateřských škol. Věřím, že i touto akcí jsme přispěli k lepší pohybové průpravě našich dětí. Nejlepší pocit jsem však měl z toho, že děti akci opouštěly plné dobré nálady,“ uvedl první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

Největší účast zaznamenaly 64. MŠ, Pod Chlumem 3, Plzeň (192 dětí), 90. MŠ, Západní 7, Plzeň (152 dětí) a 54. MŠ, Staniční 72, Plzeň (150 dětí).

I když byl letošní ročník nesoutěžní, každá školka vyhlásila podle výsledků jednotlivých disciplin nejšikovnější dítě (obdrželo poukázku v hodnotě 500 Kč a drobný dárek od partnera akce Decathlonu). Přesto vyšly při porovnání výsledků najevo nejlepší letošní výkony:

Hod do dálky: Erik Vladař (55. MŠ Plzeň) 19 m
Člunkový běh 4×6 m: Sára Fialová (64. MŠ Plzeň) 8,89 s
Skok z místa snožmo: Nela Hrnčárová (16. ZŠ a MŠ) 172 cm
Přeskakování a podlézání překážky: Václav Soukup (78. MŠ Plzeň) 7,63 s

Akce se velmi líbila i vedení jednotlivých školek. „Sportovní hry v naší školce proběhly ke spokojenosti nás všech, především našich dětí. Radost z pohybu, seznámení s netradičními pomůckami a foto s žabákem nám zajistily krásné dopoledne. Odměny byly v podobě hry pop-it a barevných míčů, byla to skvělá volba organizátorů. Všem patří velké díky. Těšíme se zase za rok,“ řekla za všechny Jana Šonková, učitelka 23. MŠ, Topolová 3, Plzeň.

Součástí sportovního dopoledne ve školkách byla i doprovodná stanoviště Západočeské univerzity v Plzni (projekt Předškoláci v pohybu – cvičení s míči a švihadly) a Zábavného učení (www.zabavneuceni.cz) s pomůckou “Duhohrátky”.

Smyslem SHMŠ je umožnit dětem poznat atmosféru sportovních soutěží a navázat na mapování úrovně pohybových dovedností předškoláků s názvem Pohyb 1P. Akce vznikla na popud Nadace sportující mládeže a pořádá ji město Plzeň ve spolupráci s o.p.s. Pohyb a zdraví.