V Plzni se rozběhly Sportovní hry mateřských škol

Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) se v Plzni i letos těší obrovskému zájmu. Pořadatelé, kterými jsou město Plzeň, Pohyb a zdraví, o.p.s. a Nadace sportující mládeže, museli z důvodu opatření proti šíření covidu připravit uzpůsobenou variantu akce, která letos probíhá jako nesoutěžní.

Neuskutečnily se tradiční kvalifikace v jednotlivých obvodech ani velké finále na Atletickém stadionu města Plzně. Místo toho vyráží organizátoři za dětmi přímo do mateřských škol. Akce od 17. května do 18. června proběhnou v celkem 46 mateřských školách. To vše za dodržení přísných hygienických a epidemiologických pravidel.

„Téměř roční výpadek pravidelného sportování a volnočasových aktivit nelze ničím nahradit. My se ale snažíme nastartovat v dětech chuť pro pohyb a sportovní návyky. Touto akcí přímo v mateřských školách prodlužujeme tradici projektu, který ročně osloví přes 90% plzeňských dětí v předškolním věku,“ připomíná 1. náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

Děti si mohou vyzkoušet tradiční disciplíny SHMŠ jako je hod do dálky, běh kolem met, skok z místa nebo přeskakování a podlézání překážky. Kromě toho je pro ně připravený také doplňkový program včetně možnosti vyzkoušet si svoje dovednosti s míčem a se švihadlem. Chybět samozřejmě nemůže ani populární maskot v podobě žabáka a děti se mohou těšit také na drobné dárky.

„Jsem ráda, že se letošní SHMŠ uskuteční, i když stále v omezenějším režimu. Jako učitelka tělocviku oceňuji, že děti mají možnost si po dlouhé době zasoutěžit. Je důležité, aby si znovu osvojily sportovní návyky a provozovaly sport a pohyb pravidelně,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Pandemie Covid-19 ovlivnila již loňský ročník, kdy podle plánu proběhla jen kvalifikační kola. Finále se již uskutečnit nemohlo. Mateřským školám, které se neúčastnily kvalifikací, byla následně nabídnuta možnost uspořádání akce v prostorách MŠ, podobnou formou jako probíhá letošní ročník.

„Pevně věříme, že za rok již bude možné SHMŠ uspořádat v obvyklé podobě. Ani jsme v této obtížné době nečekali a moc nás těší tak velký zájem o akci ze strany mateřských škol. A samozřejmě nadšení dětí, které byly v důsledku covidové situace výrazně poznamenány nedostatkem pohybových aktivit,“ uvedl Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání a zároveň člen správní rady Nadace sportující mládeže.

Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) nepřímo navazují na zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí (Pohyb 1P). Cílem SHMŠ je formou hravé soutěže motivovat děti před vstupem do ZŠ k pravidelnému pohybu, sportu, a zároveň přispět k podchycení potenciálních sportovních talentů.