SHMŠ se v roce 2023 vracejí ke klasickému formátu

I v roce 2023 se plzeňské děti mohou těšit na Sportovní hry mateřských škol. Po organizačních změnách vynucených v minulých třech letech pandemií covid-19 se formát akce vrací k obvyklému programu složeného z kvalifikačních kol a velkého finále.

Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří.

Kvalifikace pro MŠ z městských obvodů 1 až 4 budou probíhat od 7. do 15. března 2023.

Harmonogram kvalifikačních kol

 • 7. 3. MO 2 KD Šeříkovka, Šeříková 2428/13, 326 00 Plzeň 2-Slovany
 • 8. 3. MO 2 KD Šeříkovka, Šeříková 2428/13, 326 00 Plzeň 2-Slovany
 • 9. 3. MO 4 D – klub, Zábělská tř. 54B, 312 00 Plzeň
 • 9. 3. MO 4: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Doubravka
 • 10. 3. MO 1 Krašovská 1696/30, 323 00 Plzeň 1-Bolevec
 • 13. 3. MO 1 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36, 323 00 Plzeň 1
 • 14. 3. MO 3 Tělocvična TJ Slavia Plzeň, U Borského parku 19, 301 00 Plzeň 3
 • 15. 3. MO 3: Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3

 

Finále se uskuteční se 8. 6. 2023 na Atletickém stadionu města Plzně.

1) Kritéria účasti:

 • kvalifikační kola podle Městských obvodů (MO1, MO2, MO3 – 2 lokality podle sídla, MO4 jedna lokalita)
 • ostatní obvody postup přímo do finále
 • průběh v tělocvičně / hale na území daného obvodu, akce bude trvat cca 1,5h – MŠ si mohou vybrat přesný čas účasti (online přihlášení)
 • možnost přihlášení celku ve velikosti od 10 do 25 předškoláků z dané MŠ (doporučení podle tříd, možno přihlásit více skupin samostatně při kapacitě vyšší než 25 osob)
 • 4 individuální soutěže + řízená rozcvička – všechny účastnící se děti dostanou drobný dárek

2) Finále červen 2023

 • finále – Městské obvody Plzeň 5 až Plzeň 10 + kvalifikovaní z obvodů Plzeň 1 až Plzeň 4
 • celkem maximálně 24 MŠ
 • individuální disciplíny + týmová štafeta + vytrvalostní běh
 • hrazená doprava autobusy (pro celky o velikosti do 24 osob + doprovod, nad tento rámec možno řešit individuálně)

3) Kvalifikační klíč do finále:

 • možná účast všech předškoláků z dané MŠ
 • součet časů / vzdáleností 5 nejlepších předškoláků v každé disciplíně z každé MŠ
  – bodové hodnocení 1. místo 1 bod, 2. místo 2 body, atd.
 • pořadí MŠ dle součtu bodů ze všech disciplín (nejlepší MŠ bude s nejnižším počtem bodů)
 • kvalifikované MŠ dostanou pozvání na finále, z každého MO bude 1 MŠ jako náhradník
 • podle počtu přihlášených MŠ z každého obvodu postoupí 3 až 5 nejlepších MŠ

4) Soutěžní stanoviště:

Kvalifikace: hod do dálky, běh 4×6 metrů (člunkový), skok z místa
odrazem snožmo, přeskakování a podlézání překážky.
Finále: běžecká štafeta družstev MŠ, dobrovolný běh na 400m (i nesoutěžící)

Podrobnější informace o akci jsou k dispozici zde. Iniciátorem a vlastníkem projektu je Nadace sportující mládeže, pořadatelem město Plzeň, o realizaci se stará Pohyb a zdraví, o.p.s.